• 2634023964 - 6943105110
 • info@skaliotis-topo.gr

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ

oikodomikes adeies

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης που αφορούν μονοκατοικίες – πολυκατοικίες, γραφεία – καταστήματα, βιομηχανικούς χώρους, πρατήρια καυσίμων, εμπορικές αποθήκες, αλλαγή χρήσης χώρων, νομιμοποιήσεις, επισκευές, κατεδαφίσεις, προσθήκες, στατικές ενισχύσεις, εργασίες μικρής κλίμακας κ.α.

Με την δική μας επίβλεψη, υλοποιείται κάθε κατασκευή που θέλετε να στεγάσει τα όνειρά σας γρήγορα και οικονομικά.

topografika diagrammata3

Το γραφείο μας σχεδιάζει τοπογραφικά διαγράμματα για:

 • Αποτύπωση εκτάσεων
 • Οριοθέτηση εκτάσεων 
  • Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας (Κληροτεμάχια)
  • Από χάρτες Γ.Υ.Σ. 
 • Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
 • Καθορισμός Γραμμής αιγιαλού και παραλίας.
 • Χαράξεις οικοδομικών & ρυμοτομικών γραμμών.
 • Διανομές οικοπέδων.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Διαθέτουμε τον απαιτούμενο μηχανολογικό  εξοπλισμό για την γρήγορη και σωστή αποτύπωση οποιασδήποτε έκτασης εντός/εκτός οικισμού.

energy saving

Εκδίδουμε ενεργειακό πιστοποιητικό με το οποίο κατατάσσεται το ακίνητο στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με τις ενεργειακές απώλειες που έχει. Στην συνέχεια προτείνουμε στον ιδιοκτήτη τις μετατροπές/παρεμβάσεις που θα πρέπει να κάνει για να ανέβει κατηγορία, καθώς και για το κόστος αυτών των παρεμβάσεων.

Επίσης αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την ένταξη της κατοικίας σας στο προγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκoν.

ktimatologio

Το γραφείο μας συντάσσει εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται για χρήση στο κτηματολόγιο. Στα διαγράμματα αυτά αποτυπώνονται χωρικά τα εμπράγματα δικαιώματα και τα όρια του ακινήτου βάσει των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και το ακίνητο κατέχεται με χρησικτησία, συντάσσεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα βάσει των ορίων της καλλιέργειας και της νομής του ακινήτου. Τα διαγράμματα αυτά υποβάλλονται στο κτηματολογικό γραφείο κατά την φάση των δηλώσεων ιδιοκτησίας, με στόχο να καταγραφούν με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο τα όρια των δικαιωμάτων, χωρίς σφάλματα που οδηγούν σε διαδικασίες διορθώσεων στο μέλλον.

Κατά την φάση της προσωρινής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων και εφόσον διαπιστωθούν εσφαλμένες εγγραφές (π.χ. λάθος εμβαδόν και όρια ακινήτου, εσφαλμένος εντοπισμός, αδυναμία εντοπισμού, ανάρτηση ως άγνωστος κλπ.), αναλαμβάνουμε και συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα, στα οποία περιγράφονται με ακρίβεια οι απαιτούμενες διορθώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύουν τις αιτήσεις διορθώσεων και οδηγούν σε διορθωμένες εγγραφές που ταυτίζονται με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα υλοποιημένα όρια του ακινήτου.

Η εργασία σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος Κτηματολογίου περιλαμβάνει:

 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής και καλλιέργειας του ακινήτου.
 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων που δηλώνονται στο κτηματολόγιο.
 • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
 • Αντιπαραβολή των υπολογισμένων ορίων με την εσφαλμένη εγγραφή, καθώς και γραφική και αναλυτική υπόδειξη των απαιτούμενων διορθώσεων (στις περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση).
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.

taktopoiisi

Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4495/17 για μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Αποτυπώσεις Ακινήτων
 • Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
 • Υποβολή Φακέλου (Ηλεκτρονικά)
 • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Κτιρίου
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Νομιμότητας

vevaiosi michanikou

Η Βεβαίωση Μηχανικού που πιστοποιεί οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε ένα ακίνητο είναι ένα έντυπο που πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταβίβαση ακινήτου (κτηρίου, οικοπέδου, γηπέδου).

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, για την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη και Βεβαίωση Μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου  (παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάπου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013). Η Βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τις μεταβιβάσεις ακάλυπτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, όπου βεβαιώνεται από τον Μηχανικό ότι δεν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο.